Er det finansielle system blevet fikset 10 år efter krisen?

Analyse

Den 6. marts var det ti år siden, at Danske Banks aktiekurs ramte bunden på 30 kroner og 54 øre efter at banken var blevet ramt af stort set samtlige dårligdomme, som finanskrisen havde at byde på.

Banken havde reddet med på de glade nuller, hvor nye afdragsfrie lån sendte boligpriserne i vejret, og sendte danskerne til lånefinansieret forbrugsfest. Samtidig brugte banken sin boomende balance på et hidsigt ekspansionstogt i Storbritannien, Norge og Sverige og Danmarkshistoriens største virksomhedsopkøb med overtagelsen af finske Sampos bankforretning i slutningen af 2006.

En handel der ironisk lagde grunden til dens nuværende problemer, da man blandt andet fik en lille estisk bankfilial med i handlen på 30 mia. kr.

Det lod sig gøre, fordi Basel II-reglerne tillod en hidtil uset gearing af egenkapitalen, fordi banken selv fik lov til at risikovægte sine aktiver, og fordi der ingen begrænsninger var på, hvor stor en del af bankens funding der kunne hentes i pengemarkedet. For det internationale pengemarked, og særlig dollar-markedet, var ultra-likvidt og havde aldrig været lukket, så længe nogen kunne huske.

Men det gjorde det så efter investeringsbanken Lehman Brothers kollaps den 15. september 2008. Den 8. oktober 2008 måtte staten så garantere samtlige forpligtelser i danske banker i to år; Nationalbanken trådte til med en aftale om at kunne skaffe dollar fra Federal Reserve, så Danske Bank kunne honorere sine dollar-forpligtigelser, og banken var tvunget til i at hjemtage statslige hybridlån for 26 mia. kr. for at være tilstrækkeligt kapitaliseret.

Danske Bank er i problemer, men ikke de samme problemer som sidst

I dag har Danske Bank som bekendt andre problemer, men banken har fået rettet op på sit indlånsunderskud og etableret et stringent likviditetsberedskab og hævet sin kernekapitalprocent, så risici nu – som bekendt - ligger et helt andet sted end på bankens balance.

Det har ikke været alle aktionærers kop te, men banken har ikke haft noget valg, for man skal følge loven, og i takt med at politikere over hele Europa fik øjnene op for behovet for fælles regler for banker, er EU’s kapitalmarkedsdirektiv, CRD, blevet opdateret og udvidet.

Og kapitalmarkedsdirektivet er modelleret over den 1.500 sider store manual til bankdrift, der i daglig tale hedder Basel III-reglerne, som er designet af centralbank- og tilsynsfolk i den såkaldte Basel-komité, uden indblanding fra politikere, og som i dag er implementeret i over 60 lande verden over.

Helt tilbage i 1974 betød et uventet krak i en lille tysk bank, Herstatt Bank, at kæmpebanker i New York kom i problemer. Lige siden har der været fokus på, at finansiel regulering skal aftales globalt, hvis reguleringen skal være effektiv. Det sker i praksis i Basel, Schweiz via Bank for International Settlements, BIS, der også er kendt som "centralbankernes centralbank", som er vært for hundredevis af møder blandt finansverdenens vagtfolk hvert år.

Finanssektorens udfordringer i dag

I den her uge samledes centralbankchefer og tilsynsmyndigheder netop hos BIS, og gjorde status over oprydningen i det finansielle system ti år efter finanskrisen. Basel-regelkomplekset er vokset fra omkring 50 sider i 90’erne, og selv om den finansielle sektor er blevet hegnet betydeligt bedre ind siden dengang, har man ifølge afgående formand for Basel-komiteen, den svenske Riksbankchef Stefan Ingves, langt fra løst alle problemer.

” Vi har stadig udfordringer i forhold til governance, dårlig riskostyring, interconnectiveness og den slags ting,” sagde Ingves, der takker af som formand for Basel-komiteen efter at have siddet for bordenden siden 2011.

I Basel er man godt klar over, at man kommer til at kalibrere kapitalkrav og risikovægte hen ad vejen, men forsamlingen af centralbankfolk og tilsynsmyndigheder var fortrøstningsfulde i forhold til at sikre at banker ikke længere går amok i udlånsrus og bonusfester på et for tyndt kapitalgrundlag.

Og godt nok bemærkede Ingves og andre talere også, at man skal holde tungen lige i munden så reglerne holdes så simple som muligt, fordi der altid vil være folk i markedet, der vil hævde ”at man kan klare sig med mindre kapital, hvis man bare tilføjer nogle flere græske bogstaver til ligningen,” men de største bekymringer var nogle helt andre end for ti år siden.

Konklusionen er den samme, men spørgsmålene er ændret

I dag handler det stadig om tillid til bankerne, var konklusionen, men de store spørgsmål er nogle helt andre end dengang.

Bekymringen på de hvide lædersæder i BIS’ konferencelokale i Basel koncentrerede sig i stedet om ting som, hvorvidt populismen underminerer den finansielle stabilitet. Om hvordan man regulerer neobanker, og hvad de gør ved kundernes tillid til det finansielle system. Om cryptovalutaer skaber nye muligheder for hvidvask og skatteunddragelse, og om gyldne svingdøre underminerer tilliden til både banker og tilsynsmyndigheder.

Sådan ser virkeligheden også ud for en dansk banksektor, hvor Danske Banks konkurrenter må betale investorerne dummebøder i form af højere priser i obligationsmarkedet, på grund af deres storebrors mangelfulde governance i forhold til hvidvask og forsinkede forståelse af, at en dansk bank også skal tage højde for russiske kunder i en baltisk filial, der meget gerne vil føre penge ulovligt ud af deres hjemland.

Man kan være enig eller ej med de høje herrer i Basel i, at dårligdommene fra finanskrisen er blevet luget ud af den finansielle sektor, og tilliden til banker halter måske stadig efter diverse hvidvaskafsløringer.

Men hvis man hører til dem, der mener at markedet aldrig lyver, er vi i hvert fald kommet et stykke fremad, for Danske Banks aktiekurs er dog i dag fire gange så høj i dag som den 6. marts 2009.


Forsiden lige nu

EU-rapport afslører fortsat spekulation i udbytteskat

Aktier for enorme milliardbeløb ser stadig ud til at blive lånt ud hvert forår som led i manøvrer, der skal give investorer mulighed for refusion af udbytteskat.Og selvom ...

Kapitalforvaltning  · 

Storbanker får klø på børsmarkedet

Banker  · 

Nykredit opjusterer forventninger med op til 750 mio. kr.

Nykredit oplyser, at man opjusterer forventningerne til resultatet før skat for hele 2019 til mellem 7,25 og 7,75 mia. kr.Ved præsentationen af års ...

Realkredit  · 

Storbank tjener mere end ventet men skuffer på nettorentemarginalen

Banker  · 

Analytikere bekymret for handelsindtægterne i Danske Bank

Banker  · 

Bank of America rammer over forventning - bedste kvartal nogensinde

Banker  · 

Handelsbanken lukker ned i Polen. Flere lukninger kan være på vej

Banker  · 

Jyske Bank indberettede langt flere mistænkelige transaktioner i første halvår

Banker  · 

Fire år efter skandale: Svindelsikker udbyttelov er stadig ikke fremsat

Politik  · 

Børsen mener: Stort behov for grøn økonomisk model

Økonomi  · 

Danske boligejere har fået nye lån for over 123 milliarder

Realkredit  · 

Credit Suisse sænker kursmål på Danske Bank dagen før regnskabspræsentation

Banker  · 

Handelsbanken sænker kursmål på Sydbank og fastholder salgsanbefaling

Banker  · 

Handelsbanken sænker kursmål på Jyske Bank-aktien

Banker  · 

Handelsbankens indtægter reddet af gebyrer og handel

Banker  · 

Handelsbankens danske butiks overskud falder efter vigende indtægter

Banker  · 

Swedbanks andet kvartal: Bedre end ventet resultat og ændret udbyttepolitik

Banker  · 

Forskere opfatter udmelding om negative indlånsrenter som en prøveballon

Banker  · 

Amerikansk bank stiger og slår akkurat analytikernes estimater

Banker  · 

Jyske Bank: Solidt amerikansk detailsalg sænker muligheden for stor rentesænkning

Økonomi  · 

Goldman Sachs: Højere indtægter bevægede sig ikke med ned til bunden

Banker  · 

Analytikere: Danske Bank skal tage første skridt og kræve betaling fra private for at have penge stående i banken

Banker  · 

JPMorgan nedjusterer forventning for nettorenter og falder

Banker  · 

Tilsynet tvinger sparekasse til flere nedskrivninger og højere solvensbehov

Banker  · 

Vidner i udbytteskattesag: Ingen tog ansvar

Banker  · 

Danske Bank reducerer kursmål på Jyske Bank-aktien

Banker  · 

Danske Commodities-stifter: "I bund og grund spurgte jeg mig selv, om jeg ville sælge, uanset hvilken pris jeg fik. Det ville jeg"

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Swedbank forbundet med kemisk krigsførelse i Syrien

Banker  · 

Danske Bank hyrer nye compliancechefer

Banker  · 

Realkredit Danmark får ny bestyrelsesformand efter direktørfyring

Realkredit  ·