Kan Danske Bank vælge mellem samfundssind og profit?

Analyse

Danske Banks nye topchef har sat sig selv en opgave, som han skal have løst i år. Han skal udarbejde og præsentere en helt ny strategi for Danmarks suverænt største bank. Og han har allerede givet facit på øvelsen:

"Senere på året vender vi tilbage med en opdatering på, hvordan vi vil sikre, at Danske Bank fortsat kan tilbyde en fremragende kundeoplevelse, bidrage positivt til samfundet, være et godt sted at arbejde for vores medarbejdere og skabe langsigtet værdi for vores aktionærer," skrev han i forbindelse med offentliggørelsen af bankens uimponerende halvårsregnskab.

Det lyder som nogle sunde og besnærende målsætninger. Men også nogle mål, som forgængerne i chefstolen, Thomas F. Borgen, Eivind Kolding, Peter Straarup, Knud Sørensen og Tage Andersen kunne have sat. Bortset fra, at forgængerne næppe ville have sat målet om at skabe værdi for aktionærerne sidst, hvilket der selvfølgelig er en pointe med.

Og det bør retfærdigvis også nævnes, at Danske Bank langt fra er den eneste bank, der bliver nødt til at tilpasse strategien, fordi alt tyder på at der længe endnu vil være historisk lave renter, samtidig med at især øgede myndighedskrav gør det dyrere at drive en bank, hvilket er en giftig kombination af faldende indtægter og stigende udgifter.

Men tilbage til Danske Bank: Selv om det nok er svært at være uenig i det positive i de mål, som Chris Vogelzang har opstillet, så er sandheden, at det langt fra er nemt at opfylde alle de mål samtidig. Blandt andet fordi nogle af dem er indbyrdes modstridende.

Lad os tage målene et af gangen: Vogelzang ønsker at Danske Bank tilbyder "fremragende kundeoplevelser". Det er hårdt arbejde, men ikke urealistisk. Det er bare hundedyrt. Der findes også fremragende hoteller, lækre biler og succesfulde fodboldhold.

De producerer oplevelser i særklasse, men er utroligt dyre at opbygge og vedligeholde. Og det springende punkt er, om de er så meget bedre end alternative og billige tilbud, at de potentielle kunder er parat til at betale hvad det koster.

Og netop prisen på at udvikle nye og lækre produkter og kundeoplevelser er en af Danske Banks helt store hovedpiner. Mere om det lidt længere nede.

Et positivt bidrag til samfundet - hvad er det, egentlig?

Det næste punkt er at Danske Bank skal "bidrage positivt til samfundet". At Vogelzang overhovedet er nødt til at skrive det, viser meget om hvor stort underskud Danske Bank for tiden har på den konto. Bankers selvforståelse har nemlig altid været, at de er en entydig positiv kraft i samfundet. De er med til at finansiere virksomheders vækst, hjælper danskere med at købe bolig og låne til forbrug, og får kundernes penge til at yngle.

Men realiteten er selvfølgelig, at Danske Banks hvidvaskskandale i Estland, som vel at mærke aldrig blev afsløret af banken selv, men derimod nogle ihærdige journalister fra Berlingske, har skabt berettiget tvivl om, hvorvidt Danske Bank egentlig bidrager positivt til samfundet. Det er muligvis en tvivl som banken selv anser for at være uretfærdig, men som den dog nu siger den vil forholde sig aktivt til.

Også det lyder besnærende. Men er bare svært at forholde sig til i praksis, og måle. Et ret banalt eksempel: alle 1,7 mio. danske kunder vil sikkert elske Danske Bank, hvis banken satte udlånsrenter og gebyrer ned. Men hvis der ikke tjenes penge nok til at udlåne flere penge, udvikle nye produkter og betjene kunderne, så kan Danske Bank blive en bremse for samfundsudviklingen. Og der er utvivlsomt rigtigt mange meninger om, hvor balancen skal ligge.

Hertil kommer, at Danske Bank trods et massivt fokus på især at opfylde hvidvask-reglerne sagtens kan risikere at der kommer sager frem, som stiller banken i et dårligt lys, uanset om det er rimeligt eller ej.

Glæde medarbejdere er dem, der ikke frygter at blive fyret

Næste mål for Chris Vogelzang er, at Danske Bank skal "være et godt sted at arbejde". Ja, det ville nok undre, hvis bankens nye topchef mente det modsatte. Men hvis der skal være penge til at skabe fremragende kundeoplevelser, og hvis banken skal bidrage positivt til samfundet, så nytter det ikke rigtigt at banken ansætter dyre medarbejdere til højre og venstre.

Alene i årets første seks måneder ansatte Danske Bank 779 ekstra medarbejdere. Og langt hovedparten skal ikke skabe fremragende kundeoplevelser, men derimod sikre, at Danske Bank nøje overholder regler og lovgivning, blandt andet på hvidvask-området.

Hvis medarbejderne skal være glade, så må de gerne synes de laver noget meningsfyldt. Men først og fremmest ønsker de at have jobsikkerhed. Og når banken lige har vist, at fejl straffes nådesløst, som det skete i sidste måned med fyringen af den midlertidige topchef Jesper Nielsen, så kan det være svært at balancere det med at bidrage positivt til samfundet, med at blive set som et godt sted at arbejde. Især, når et par tusinde mennesker nu er ansat til at kontrollere ikke kun kunderne, men også medarbejderne.

Hvad vil Danske Bank gøre for aktionærerne?

Det sidste mål er som sagt utvivlsomt sat sidst med vilje, men det gør det ikke mindre vigtigt: At "skabe langtsigtet værdi for vores aktionærer".

Det er her, Danske Bank i dag mest åbenlyst er en fiasko. Alene det seneste år er aktiekursen styrtdykket med 47 pct. Men det er også det mål, som mest åbenlyst er i skærende kontrast til de andre gode ting, som Danske Bank gerne vil.

For som halvårsregnskabet viste, så er Danske Bank presset af faldende indtægter (der dog i andet kvartal blev reddet af en engangsindtægt for salget af Danica i Sverige), og kraftigt stigende omkostninger.

Chris Vogelzang kan i princippet godt vælge at sætte aktionærerne bagerst i bussen, og bruge penge på at udvikle fremragende kundeoplevelser, vise mådehold der bidrager positivt til samfundet, og holde medarbejderne glade ved at lade være med at fyre en større del af dem, for at få omkostningerne under kontrol.

Men så ryger målet om at få glade aktionærer. Og selv om Vogelzang er klog nok til at tale om "langsigtet værdi", så viser de kolde tal, at Danske Bank i dag har et reelt indtjeningsproblem.

Det kan måske være svært at se det som et stort problem, at Danske Bank måske blot tjener 13 mia. kr. i år, i stedet for de op til 17 mia. kr. som banken i februar troede man ville tjene i 2019.

Danske Bank står med et reelt indtjeningsproblem

Imidlertid er realiteten, at indtjeningen i banken ved at blive et reelt problem, i hvert fald set med aktionærøjne. Et plus ved Danske Bank-aktien, især på de nuværende kursniveauer, er nemlig at banken i år udbetalte et udbytte på 8,50 kr. pr. aktie. Hvis banken også gør det næste år, så får man som investor et solidt direkte afkast på 8,3 pct., hvis man køber en aktie til torsdagens lukkekurs på 102,60 kr., på grund af udbyttet.

Men med 896 mio. aktier koster det Danske Bank 7,6 mia. kr. at udbetale et udbytte på 8,50 kr. Og banken har besluttet, at man allerhøjest vil udbetale 60 pct. af årets overskud som udbytte. Så der skal altså som absolut minimum tjenes 12,7 mia. kr. efter skat i år, hvis Danske Bank skal fastholde udbyttet. Og det tal er nok for lavt sat, fordi ingen endnu ved hvor mange milliarder kr. banken kan ende med at få i bøder på grund af hvidvask-skandalen. Så det vil være modigt at udnytte udbytterammen fuldt ud.

Mere sandsynligt er det, at der nærmere bliver udbetalt 40 pct. af året overskud som udbytte. Hvis Danske Bank ender med at tjene 14 mia. kr. i år, så betyder det at udbyttet pr. aktie reduceres med mere end en fjerdedel, til 6,25 kr.

Hvis udbyttet reduceres fordi Danske Bank ikke tjener penge nok, så forsvinder en stor del af argumentet for overhovedet at eje, eller købe, Danske Bank-aktier. Uanset hvor meget Chris Vogelzang vil hævde, at opfyldelse af de øvrige mål på lang sigt vil skabe værdi for aktionærerne.

Hvad værre er, så skal overskuddet næppe falde meget mere, før kreditvurderingsbureauerne og bankens långivere begynder at blive bekymrede. Og så stiger prisen på bankens råstof, penge, hvilket kan blive en ond cirkel, hvis banken forsøger at holde kunderne skadeløse, som den gør for tiden, hvor Danske Bank betaler dobbelt så meget for at låne penge i finansmarkedet som sammenlignelige banker.

Chris Vogelzangs svære valg

Så det er svært at se, at Chris Vogelzang ikke bliver nødt til at tage vidtgående hensyn til aktionærerne, og forbedre bankens indtjening. Men at gøre det ved at øge indtægterne ser for tiden ret urealistisk ud, med mindre kundernes priser sættes op. Hvilket de næppe vil synes er en fremragende kundeoplevelse.

Vogelzang kan også vælge at udvikle nye produkter, der skæpper godt i kassen. Men han skal passe voldsomt på med at lave produkter, der er så lukrative at det kan ende med at skade bankens omdømme i samfundet. Nemmest, om ikke nemt, er at skære hårdt i omkostningerne. Men det vil næppe gøre Danske Bank til et godt sted at arbejde. For det vil kræve mærkbare fyringer.

Så det bliver interessant at se, hvordan Chris Vogelzang og Danske Bank i praksis vil kunne udarbejde en strategi, der kan opfylde de mål, som han selv har sat.

Realiteten er naturligvis, at det ender med en række mere eller mindre elegante kompromiser. Vogelzang kan ikke skære ned på compliance- og hvidvaskfunktioner, og skal være ualmindeligt modig hvis han vil skære yderligere i det allerede decimerede filialnet. Han kan nemmere fyre forretningsudviklere og reducere de dyre it-omkostninger i banken. Men så ryger målet om at skabe fremragende kundeoplevelser.

Så den virkeligt test for Chris Vogelzang bliver næppe kun hvad strategien kommer til at gå ud på, men hvor ærlig han vil være om, hvilke kompromiser der bliver lavet, og hvorfor. Hvis han gør det, så vil det i sandhed være et eksempel på en virksomhedsleder, som udviser samfundssind.


Forsiden lige nu

Pride er også for banker

Lørdag kulminerer den årlige Pride-uge med et stort og farverigt optog gennem Københavns gader. Kigger man på listen over sponsorer finder man tre ...

Banker  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  · 

Danske Bank forventer stribevis af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank

Økonomi  · 

Banker: Dansk folio-model i ECB vil sende Nationalbanken på gyngende grund og kræve ny playbook

Økonomi  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte nedturen

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Politik  · 

Japan overhaler Kina - ejer flest amerikanske statsobligationer

Kapitalforvaltning  · 

Nationalbanken: 65 pct risiko for recession i Europa de næste to år

Økonomi  · 

Danskernes gæld til det offentlige vokser stadig

Økonomi  · 

Erhvervsminister: Alle danskere skal have mulighed for at låne til bolig

Politik  · 

Medie: Danske Bank fyrer endnu en chef efter gebyrskandale

Banker  · 

Ny bog: Whistleblower følte sig truet af Sanjay Shahs lejr

Kapitalforvaltning  · 

ECB parat til at lukke endnu en lettisk bank efter vedholdende kapitalmangel

Banker  · 

Ringkjøbing Landbobank henter 100 mio. euro i ny supplerende kapital

Banker  · 

Finanskrisens konsekvenser hærger europæiske bankaktier mens USA buldrer frem

Banker  · 

Fintech-direktør: Mængden af nye betalingsløsninger forvirrer virksomheder

Fintech  · 

Ældre Sagen står alene med ambition om at påtvinge pensionsopsparinger

Pension  · 

Norsk storbank bliver medsponsor af Copenhagen Fintech

Fintech  · 

Spar Nord forventer at kunne fortsætte udlånsvækst

Banker  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte med at falde

Banker  · 

Analyse: USA's recessionssignal lyser rødt – Trump giver Powell skylden igen

Økonomi  ·