Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


81-årig sagsøgt for udbyttefusk: Jeg har lavet den type handler i 40 år

Kapitalforvaltning

Sheldon_Goldstein Den amerikanske investor Sheldon Goldstein er blevet indblandet i den omfattende sag om svindel med udbytterefusioner. Foto: Michael Noble Jr.

LONGREAD: Sheldon Goldstein var kun 19 år, da han fik sit første job på handelsgulvet på New Yorks Stock Exchange. Som sendebude løb han rundt med beskeder mellem de forskellige aktiehandlere. Det var i 1957, og i dag kan den pensionerede børsretsadvokat og aktiehandler i princippet se tilbage på en karriere, der i 60 år har bundet ham til Wall Street i New York, hvor han frem til 1980 var aktiehandler og indtil sin pension for fire år siden drev privat advokatkontor med speciale i børsret.

Men Sheldon Goldstein har svært ved at se tilbage, fordi foran ham hænger det, han selv kalder en stor sort sky, som kræver al hans fokus.

Den danske Skattestyrelse har nemlig slæbt Goldstein og hans amerikanske enkeltmands-pensionskasse i retten i USA, fordi myndighederne mener, han har medvirket til svindel med refusion af udbytteskat på danske aktier i den store udbytteskandale, hvor påståede svindlere har trukket 12,7 mia. kr. ud af statskassen.

Goldstein har købt danske aktier for 2 mia. kr., for penge, som han har lånt hos sin britiske investeringsbank ED&F Man Capital Markets, der er en del af den mere end 300 år gamle ED&F Man-Group. De danske aktier har kastet 29 mio. kr. af sig i udbytter til Goldstein i 2014 og 2015, hvor han ejede dem, og Goldstein har desuden fået refunderet små 10 mio. kr. i indeholdt udbytteskat fra det danske skattevæsen – penge som Skattestyrelsen nu kræver retur.

"Det er Skats opfattelse, at udbetalingerne til Goldstein indgår som led i et større internationalt kompleks, som Skat har anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som formodet svindel mod den danske skat," fremgår det af papirerne i sagen.

"Skat har anmeldt komplekset, som omfattet af straffelovens §279 ved uberettiget tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat, hvor den ansøgende pensionskassse ikke ejer eller har ejet de aktier, som fremgår af anmodningerne, og hvor udbytterne vedrørende de aktier, som fremgår af anmodningerne, ikke er tilgået den ansøgende pensionskasse," skriver de danske myndigheder yderligere.

Afviser alle påstande

Men Goldstein og hans amerikanske advokat Martin Kaplan fra Gusrae Kaplan Nusbaum afviser alle påstande om at have medvirket til svindel, da de tager imod Børsens udsendte i advokatkontorets konferencelokalet på 18. etage i for enden af Wall Street med udsigt over Brooklyn Bridge.

"Skat er endt med at beskylde alle sammen for at være svindlere uden at skelne. Man har malet alle med samme pensel, Men det strider mod sund fornuft. Vi betvivler ikke, at Skat har en sag mod andre, men bare ikke mod Shelly her," siger Martin Kaplan og peger på sin klient Sheldon Goldstein.

Ifølge ham er der to typer af sagsøgte i komplekset. Den ene er Shah-lejren, hvor den Dubai-baserede hovedmistænkte britiske finansmand Sanjay Shah er mistænkt for at have fabrikeret falske aktiebeviser og fået milliarder ud af statskassen uden at have ejet danske aktier. Shah afviser at have handlet angribeligt.

Derudover er der sagsøgte, der som Martin Kaplans klient Sheldon Goldstein, mener at kunne bevise, at de har købt de danske aktier og modtaget dividender på dem, hvor den danske statskasse har tilbageholdt en procentandel i udbytteskat.

På grund af en dobbeltbeskatningsaftale mellem USA og Danmark kan ejerne af de amerikanske enkeltmands-pensionskasser, de såkaldte pensionsplaner, tilbagesøge den skat på deres dividender, som de danske skattemyndigheder har tilbageholdt, da det danske firma udloddede udbytterne.

Sheldon Goldstein har i retten fremlagt en udskrift af sin depotoversigt fra ED&F Man, hvoraf det fremgår, at han får dividendebetalinger for de danske aktier herunder fra Danske Bank, TDC, Coloplast, Novo Nordisk og Novozymes ind på sin konto og dermed bliver krediteret. Ligesom det fremgår, at han bliver debiteret med de beløb, som han låner i banken til at foretage aktiekøbene for.

Ifølge ham dokumenterer det, at han var retmæssig ejer af aktierne på dividende-tidspunktet og fik dividenderne. Dermed mener han også at være berettiget til refusionen af udbytteskatten på små 10 mio. kr., som han har modtaget af den danske statskasse.

Skattestyrelsen har sagtsøgt 176 amerikanske pensionsplaner

Hans pensionsplan er blot en af 176 amerikanske pensionsplaner, som Skattestyrelsen har sagsøgt, og som de mener har medvirket til at trække milliarder ud af statskassen ulovligt. Men indtil videre er der ikke nogen af de andre sagsøgte pensionsplaner, der har fremlagt depotoversigter, der viser, at de har betalt for danske aktier og har modtaget danske udbytter.

Dermed mener Sheldon Goldstein, at hans sag adskiller sig fra broderparten af de anlagte erstatningssager i USA.

Det var derfor også et chok for ham, da Skattestyrelsen 4. maj 2018 meddelte hans danske advokat, at man ville tilbagerulle beslutningen om at godkende de otte refusioner af udbytteskat, han havde anmodet om og fået i 2014 og 2015.

Siden er han også blevet sagsøgt, og beskyldt for at have svindlet.

Hvordan reagerede du, da det gik op for dig, at du blev stævnet i USA?

"Jeg var skeptisk, jeg kunne ikke fatte det. Jeg mener, der er jo regler, og spiller man efter reglerne, så sker den her slags ting ikke. Jeg var chokeret og tænkte, hvad taler de om. Så hørte jeg om kravene mod Shah-folkene og tænkte, hvordan kan de sammenligne os med dem? Jeg har været involveret i handel med aktier i 60 år, og ingen har nogensinde så meget som kritiseret mig, eller stillet spørgsmålstegn ved mit arbejde. Det her er forfærdeligt – forfærdeligt," siger Goldstein.

"Og det er måske noget af det, der har gjort mest ondt på Shelly. Han har været advokat på Wall Street i alle de år med et uplettet ry, og nu ligger der et offentligt dokument, hvor han bliver beskyldt for at have deltaget i svindel," supplerer Martin Kaplan.

Sheldon Goldstein anerkender, at han reelt ikke med sikkerhed ved, om den depotoversigt og det kontoudtog, hans investeringsbank ED&F Man Capital Markets Man har sendt ham, er korrekt. Sagen om udbyttesvindel handler i mange lande også om udlån af de samme aktier til mange forskellige personer hen over dividendedagen. Og i princippet kan ED&F Man have oplyst ham, at banken har købt aktierne til ham, uden at det passer. Han har nemlig ikke set et dokument, der dokumenterer, at ED&F Man reelt har aktierne liggende i dets depotbank hos BNP Paribas.

"Vi tror absolut ikke, at de har gjort noget forkert, men selv hvis det skulle være tilfældet, så betyder det ikke, at Shelly har foretaget sig noget forkert, og så er ED&F Man erstatningsansvarlige overfor Shelly for det tab, han i givet fald bliver pålagt at dække overfor Skat," lyder det fra Martin Kaplan, der dog for en sikkerheds skyld har medstævnet ED&F Man Capital Markets i sagen.

Depotbank blandt de sagsøgte

ED&F Man Capital Markets er også selv sagsøgt af Skattestyrelsen i udbyttesagen. Det er sket i London, hvor også den hovedmistænkte Sanjay Shah og hans selskaber er sagsøgt for svindel. Men hvor Skattestyrelsen mener, at Shah og hans selskaber har svindlet, påstår de danske skat

temyndigheder ikke, at ED&F Man Capital Markets har svindlet. Investeringsbanken er således udelukkende stævnet som en såkaldt non-fraud-defendant, men hvor Skattestyrelsen mener, banken alligevel er erstatningsansvarlig for et tab på 582 mio. kr., som er det beløb, investeringsbanken har hjulpet 36 amerikanske pensionskasser med at få refunderet i udbytteskat fra Danmark.

Banken afviser at have handlet erstatningspådragende.

Og Goldstein mener, at fordi alle hans transaktioner er foretaget igennem ED&F Man Capital Markets, der ikke bliver beskyldt for at have svindlet, så strider det mod sund fornuft at påstå, at han skulle have svindlet.

Men har du set noget som helst bevis på, at aktierne rent faktisk lå i ED&F Mans depot hos deres subcustodian bank, BNP Paribas?

"Nej, og der ikke noget, jeg hellere ville have end det, og en eller anden dag skal vi nok få det," siger Martin Kaplan.

Hvorfor kommer de så ikke bare med det?

"Godt spørgsmål, men jeg kender ikke deres forsvarsstrategi, men advokater – mig selv og Shelly inklusive – er af natur nok tilbageholdende og udleverer ikke frivilligt informationer, men gør det først, når vi skal. Men igen: Vi tror på, at de faktisk havde aktierne, da de bekræftede overfor Shelly, at han ejede dem. Men hvis de ikke gjorde det, så ændrer det spillet fuldstændig," siger Martin Kaplan.

ED&F Man Capital Markets afviser alle påstande om at have handlet angribeligt, men ønsker ikke at kommentere sagen overfor Børsen.

Sheldon Goldstein tror simpelthen ikke på, at investeringsbanken ikke som oplyst har været i besiddelse af aktierne.

"Det er præcis forklaringen på, hvorfor jeg har entreret med et firma som dem. De har så mange aktiver, og er underlagt så mange lag af regulering og kontrol. Det er utænkeligt for mig, at de ikke skulle kunne producere det dokument, der bekræfter det," siger Sheldon Goldstein.

Men hvad nu, hvis det viser sig, at ED&F Man ikke ejede aktierne – hvad vil din reaktion så være?

"Så ville jeg være chokeret, men jeg ville også tænke, at ok, så er der nogle virkelig dybe lommer her, vi kan gå efter," siger Goldstein.

Alment accepterede arbitrage-strategier

I har skrevet til Skattestyrelsen, at du blev interesseret i danske aktier i 2014. Hvordan blev du det?

"De her strategier er accepterede arbitrage strategier på Wall Street og en måde, hvorpå pensionsplaner kan handle," svarer hans advokat Martin Kaplan.

Det er jeg med på, men hvem introducerede dig for det?

"Du ved vel, at Shelly har været aktiehandler på Wall Street i årevis, så konceptet om at nogen skulle have introduceret ham for det her, svarer til at spørge dig om, hvor du har lært at være journalist," lyder det – igen fra advokaten, før Sheldon Goldstein tager ordet.

"Jeg foretager handler i denne type strategier hele tiden. Det er basalt set det eneste, jeg gør. Og det gør jeg stadig, for jeg stoler ikke på markedet, og jeg stoler ikke på økonomien, så jeg ser bare på muligheden for at handle baseret på dividendebetalinger. Jeg har foretaget handler baseret på dividende-strategier i 30-40 år," siger hovedpersonen selv.

Så er der fair at sige, at alle dine køb af danske aktier har været dividende arbitrage?

"Ja," siger han.

Formue i Goldsteins pensionsplan er faldet

Enhver pensionsplan med en vis formue skal hvert år indrapportere til det amerikanske skattevæsen, hvor stor en formue, der er i pensionsplanen.

Goldsteins formue i pensionsplanen er siden udgangen af 2012, hvor den var på 1,8 mio. dollar svarende til 10,3 mio. kr. faldet til kun at være på lidt over 1 mio. dollar – nærmere bestemt 7 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Dermed kan det ifølge Skattestyrelsen ikke være rigtigt, at han har ejet de danske aktier, for i 2014 og 2015 gav de aktier 29 mio. kr. i dividender. Og sammenlagt med de 10 mio. kr. han desuden fik retur fra det danske skattevæsen, burde hans formue i pensionsplanen være øget med 39 mio. kr., mener Skattestyrelsen.

Det fremgår af det brev fra det daværende Skat, som Goldsteins danske advokat modtog 4. maj 2018.

Her skriver Skat: "Det er Skats vurdering, at Goldstein ikke ejer eller har ejet de aktier, som fremgår af anmodningerne, og at udbytterne vedrørende de aktier, som fremgår af anmodningerne, ikke er tilgået Goldstein. Det er endvidere Skats vurdering, at Goldstein ikke har haft den fornødne kapital til at foretage de investeringer i danske aktier, der ligger til grund for de nævnte anmodninger om refusion af udbytteskat".

"Det er derfor Skats vurdering, at Goldstein ikke kan have været ejer af aktierne, og at Goldstein ikke har modtaget udbytte af aktierne," skriver Skat videre.

Men ifølge Sheldon Goldstein er der gode forklaringer på begge spørgsmål.

For det første æder omkostninger til de finansielle transaktioner, hvor man blandt andet afdækker risikoen for kursfald, en del af dividendebetalingerne. Dertil kommer omkostninger til at låne pengene til at købe aktierne af ED&F Man Capital Markets. Og endelig har Goldstein foruden de danske aktier investeret i en lang række andre udenlandske aktier, samt haft et indenrigs aktiedepot, hvor han kan have tabt på ejerskab af amerikanske aktier.

Og det er ifølge Martin Kaplan udelukkende en kommerciel betragtning for ED&F Man, om man vil stille finansiering til rådighed for en pensionsplan.

"Selv hvis der ikke er nogen som helst midler i en pensionsplan, så er det bare en kreditrisiko, som ED&F Man tager, og som måske ikke er særlig smart. Men det er ikke juridisk afgørende. Lad os sige, at en plan har 1 dollar i midler og laver en handel med danske aktier for 25 mio. dollar og overholder britisk lov og låner pengene til det. Hvorfor skulle den ikke kunne det," spørger Martin Kaplan retorisk.

Myndigheder har misforstået

ED&F Man Capital Markets har i et svarskrift til retten i London, hvor Skattestyrelsen har sagsøgt banken svaret, at de danske skattemyndigheder har misforstået noget, når myndighederne påstår, at pensionsplanerne ikke har haft de nødvendige midler til at foretage de massive opkøb af danske aktier.

"Påstanden om at de (...) ikke har haft de nødvendige midler til at kunne foretage de meget substantielle investeringer bygger på en misforståelse af den finansielle broker-service, som ED&F Man har leveret. I tilfælde, hvor en pensionsplan ikke havde aktiverne, gav ED&F Man en kortfristet kredit til pensionsplanen for at facilitere købet at aktierne (...)," skriver ED&F Man Capital Markets i svarskriftet til retten.

Skattestyrelsen har ikke ønsket at kommentere den verserende sag mod Goldstein, og det er ikke lykkedes at få en kommentar fra ferierende skatteminister Morten Bødskov (S).


Forsiden lige nu

Pride er også for banker

Lørdag kulminerer den årlige Pride-uge med et stort og farverigt optog gennem Københavns gader. Kigger man på listen over sponsorer finder man tre ...

Banker  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  · 

Danske Bank forventer stribevis af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank

Økonomi  · 

Banker: Dansk folio-model i ECB vil sende Nationalbanken på gyngende grund og kræve ny playbook

Økonomi  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte nedturen

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Politik  · 

Japan overhaler Kina - ejer flest amerikanske statsobligationer

Kapitalforvaltning  · 

Nationalbanken: 65 pct risiko for recession i Europa de næste to år

Økonomi  · 

Danskernes gæld til det offentlige vokser stadig

Økonomi  · 

Erhvervsminister: Alle danskere skal have mulighed for at låne til bolig

Politik  · 

Medie: Danske Bank fyrer endnu en chef efter gebyrskandale

Banker  · 

Ny bog: Whistleblower følte sig truet af Sanjay Shahs lejr

Kapitalforvaltning  · 

ECB parat til at lukke endnu en lettisk bank efter vedholdende kapitalmangel

Banker  · 

Ringkjøbing Landbobank henter 100 mio. euro i ny supplerende kapital

Banker  · 

Finanskrisens konsekvenser hærger europæiske bankaktier mens USA buldrer frem

Banker  · 

Fintech-direktør: Mængden af nye betalingsløsninger forvirrer virksomheder

Fintech  · 

Ældre Sagen står alene med ambition om at påtvinge pensionsopsparinger

Pension  · 

Norsk storbank bliver medsponsor af Copenhagen Fintech

Fintech  · 

Spar Nord forventer at kunne fortsætte udlånsvækst

Banker  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte med at falde

Banker  · 

Analyse: USA's recessionssignal lyser rødt – Trump giver Powell skylden igen

Økonomi  ·