Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Amagerbankens formand afviste behov for forsikring og mente ikke bestyrelseskolleger havde grund til bekymring hvis de "opførte sig ordentligt"

Banker

Den tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken, erhvervsadvokaten N.E. Nielsen, der sammen med syv andre tidligere ledelsesmedlemmer onsdag blev dømt til at betale 225 mio. kr. i erstatning til Finansiel Stabilitet, har flere gange afvist, at hans bestyrelseskolleger i banken havde behov for at tegne en forsikring, der kunne dække dem i tilfælde af tabte erstatningssager. 

Det fremgår af bankens bestyrelsesreferater og vidneudsagn fra erstatningssagen.

N.E Nielsen har takket være sine mange år som partner i advokatfirmaet Bech-Bruun selv en bestyrelsesansvarsforsikring, der kan dække krav på op til 100 mio. kr. 

Hvis forsikringsselskabet AIG går med til at udbetale, er de første 100 mio. kr. af gælden til Finansiel Stabilitet dermed dækket, så de nu dømte solidarisk skal betale differencen på 125 mio. kr. 

Men N.E. Nielsen mente ikke, at bankens øvrige bestyrelsesmedlemmer burde dækkes af en forsikring, der ellers kunne have afdækket deres individuelle økonomiske risiko. 

Eksempelvis holdt det tidligere bestyrelsesmedlem Carsten Dan Ehlers i 2009 et møde med N.E Nielsen og den daværende adm. direktør Jørgen Brændstrup, før han formelt accepterede at stille op til bestyrelsesvalget.

Her spurgte han ifølge sit vidneudsagn ind til, om bestyrelsen var forsikret. 

"Svaret var, at hvis man udførte sit hverv med omhu, ville man ikke ifalde ansvar efter dansk ret," fremgår det af byretsdommen i sagen fra 2017.

Carsten Dan Ehlers ønsker ikke at kommentere oplysningerne i denne artikel. 

Tre år før – i 2006 – spurgte et medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde om det samme. 

Men ifølge dommen svarede N.E Nielsen, at "en forsikring ikke var relevant, hvis bestyrelsesmedlemmerne udførte deres hverv korrekt". 

Aflastning en fordel

Samme melding fik et tredje medlem, erhvervsmanden Jesper Reinhardt, på et bestyrelsesmøde 9. marts 2009.

"Det var formandens opfattelse, at man i en dansk virksomhed som arbejder i Danmark ikke ifalder ansvar, såfremt man overholder formalia og bruger sund fornuft," har han forklaret i retten om svaret fra N.E. Nielsen. 

Herudover nævnte N.E. Nielsen, at der ikke var nogen risiko for bestyrelsen, hvis "man opførte sig ordentligt".

Hovedpersonen selv ønsker efter afsigelsen af onsdagens dom ikke at udtale sig om, hvad han har sagt om forsikringsspørgsmålet til sine daværende bestyrelseskolleger.

"Det er ikke noget, jeg vil tale om på nuværende tidspunkt," siger han. 

Så du har ikke nogen kommentar til, hvorvidt det var en forkert vurdering fra din side at sige det til dem?

"Nej". 

Men ville det ikke have været bedre at tegne en forsikring?

"Enhver aflastning af en erstatningspligt vil jo være en fordel for alle parter – bortset fra forsikringsselskabet," siger han. 

Jesper Reinhardt, der har skabt sin formue på blandt andet motorcykelsalg havde ved udgangen af 2018 en egenkapital på 261 mio. kr. i sit personlige holdingselskab. 

Han er dermed en af dem, der risikerer at blive hårdt ramt, nu hvor de otte tidligere ledelsesmedlemmer skal dække regningen til staten solidarisk. 

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til denne artikel fra Jesper Reinhardt, hvis advokat også har repræsenteret to andre nu dømte herunder Carsten Dan Ehlers. 

Allerede i byretten slog han fast, at en dom vil være ruinerende for hans klienter og ville betyde:

"At de i resten af deres levetid vil står uden erhvervsmuligheder og uden mulighed for at kunne forsørge sig selv og deres familie bl.a. som følge af den stigmatisering, som en domfældelse i sagen vil afstedkomme i erhvervslivet".


Forsiden lige nu

EU-rapport afslører fortsat spekulation i udbytteskat

Aktier for enorme milliardbeløb ser stadig ud til at blive lånt ud hvert forår som led i manøvrer, der skal give investorer mulighed for refusion af udbytteskat.Og selvom ...

Kapitalforvaltning  · 

Storbanker får klø på børsmarkedet

Banker  · 

Nykredit opjusterer forventninger med op til 750 mio. kr.

Nykredit oplyser, at man opjusterer forventningerne til resultatet før skat for hele 2019 til mellem 7,25 og 7,75 mia. kr.Ved præsentationen af års ...

Realkredit  · 

Analytikere bekymret for handelsindtægterne i Danske Bank

Banker  · 

Bank of America rammer over forventning - bedste kvartal nogensinde

Banker  · 

Handelsbanken lukker ned i Polen. Flere lukninger kan være på vej

Banker  · 

Jyske Bank indberettede langt flere mistænkelige transaktioner i første halvår

Banker  · 

Fire år efter skandale: Svindelsikker udbyttelov er stadig ikke fremsat

Politik  · 

Børsen mener: Stort behov for grøn økonomisk model

Økonomi  · 

Danske boligejere har fået nye lån for over 123 milliarder

Realkredit  · 

Credit Suisse sænker kursmål på Danske Bank dagen før regnskabspræsentation

Banker  · 

Handelsbanken sænker kursmål på Sydbank og fastholder salgsanbefaling

Banker  · 

Handelsbanken sænker kursmål på Jyske Bank-aktien

Banker  · 

Handelsbankens indtægter reddet af gebyrer og handel

Banker  · 

Handelsbankens danske butiks overskud falder efter vigende indtægter

Banker  · 

Swedbanks andet kvartal: Bedre end ventet resultat og ændret udbyttepolitik

Banker  · 

Forskere opfatter udmelding om negative indlånsrenter som en prøveballon

Banker  · 

Amerikansk bank stiger og slår akkurat analytikernes estimater

Banker  · 

Jyske Bank: Solidt amerikansk detailsalg sænker muligheden for stor rentesænkning

Økonomi  · 

Goldman Sachs: Højere indtægter bevægede sig ikke med ned til bunden

Banker  · 

Analytikere: Danske Bank skal tage første skridt og kræve betaling fra private for at have penge stående i banken

Banker  · 

JPMorgan nedjusterer forventning for nettorenter og falder

Banker  · 

Tilsynet tvinger sparekasse til flere nedskrivninger og højere solvensbehov

Banker  · 

Vidner i udbytteskattesag: Ingen tog ansvar

Banker  · 

Danske Bank reducerer kursmål på Jyske Bank-aktien

Banker  · 

Danske Commodities-stifter: "I bund og grund spurgte jeg mig selv, om jeg ville sælge, uanset hvilken pris jeg fik. Det ville jeg"

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Swedbank forbundet med kemisk krigsførelse i Syrien

Banker  · 

Danske Bank hyrer nye compliancechefer

Banker  · 

Realkredit Danmark får ny bestyrelsesformand efter direktørfyring

Realkredit  · 

Bankernes førstemand: Investorerne søger længere ud af risikokurven

Kapitalforvaltning  ·