Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Finanshuse får millardgevinst på tidligere statsbank

Banker

Vestjysk_Bank

Ifølge beregninger foretaget af Børsen Pro har fire finanshuse i første halvår tjent godt 1,5 mia. kr. på at eje aktier i den tidligere statskontrollerede Vestjysk Bank.

Gevinsten er så stor, at det er en medvirkende årsag til, at en af Danmarks største finanskoncerner, Nykredit, tirsdag valgte at opjustere forventningerne til årsresultatet med 750 mio. kr.

Opjusteringen skyldes ifølge Nykredit blandt andte "en meget positiv udvikling i beholdningsindtjeningen som følge af betydelige kursstigninger på beholdningen af bl.a. danske bankaktier."

Den "meget positive udvikling" skyldes i høj grad kursudviklingen i Vestjysk Bank. Ved årsskiftet kostede en aktie i Lemvig-banken 1,96 kr., mens den samme aktie ved udgangen af juni kostede 4,22 kr., svarende til en kursstigning på godt 115 pct. Til sammenligning steg Fondsbørsens totalindeks i første halvår med 12,6 pct.

Ifølge Børsen Pros beregninger har Nykredit i første halvår kunne bogføre en gevinst på knap 283 mio. kr. på sin ejerandel på lige knap 14 pct. i Vestjysk Bank.

Fire finanshuse har tilsammen tjent milliardbeløb på Vestjysk Bank

Kursstigningen for Vestjysk Bank i første halvår har naturligvis kommet alle bankens aktionærer til gode. Men netop Vestjysk Bank er karakteriseret ved at have en meget koncentreret ejerkreds.

Største aktionær i dag er Arbejdernes Landsbank, der efter flere opkøb i løbet af i år nu ejer 25,58 pct. af Lemvig-banken. De seneste opkøb er dog sket til kurser, der var højere end ved årsskiftet. Men alligevel kan Arbejderbanken ifølge Børsen Pros beregninger for første halvår bogføre en gevinst på bankaktierne på solide 392 mio. kr. Det beløb skal ses i forhold til, at Arbejdernes Landsbank i første halvår sidste år havde kursreguleringer og udbytter på i alt 111,8 mio. kr., og et resultat før skat på 266,5 mio. kr.

Pensionsopsparerne i AP Pension kan også gnide sig i hænderne. AP Pension var nemlig med i det konsortium af investorer, som for to år siden købte statens ejerandel på godt 67 pct. i Vestjysk Bank til en krone stykket. AP Pension satte sig dengang på 16,7 pct. af banken, men øgede i begyndelsen af marts i år ejerandelen til 21,7 pct. Det har ifølge Børsen Pros beregninger givet AP Pensions kunder en gevinst i første halvår på ca. 403 mio. kr.

”Vi er i AP Pension rigtigt godt tilfredse med vores investering i Vestjysk Bank, og vi har faktisk valgt at øge vores ejerandel i banken, fordi vi synes den er meget veldreven, og fordi vi kan se flere positive ting i aktien,” siger AP Pensions investeringsdirektør, Ralf Magnussen.

Han henviser blandt andet til, at de begrænsninger der var sat for bankens drift af EU på grund af den statsstøtte som banken fik for at undgå et kollaps, nu er blevet fjernet. Og dertil kommer at landbruget, der vejer tungt i udlånsbogen for Lemvig-banken, nu ifølge Ralf Magnussen oplever bedre konjunkturer, hvilket reducerer behovet for nye nedskrivninger på landbrugsengagementerne.

Endelig har en gruppe kunder hos kapitalforvalteren Maj Invest formentlig også grund til at glæde sig. Da investorkonsortiet overtog statens aktier købte Maj Invest nemlig på vegne af kunder i alt 22,3 pct. af Vestjysk Bank. Af tekniske grunde er Maj Invest ikke forpligtet til at oplyse sin ejerandel, og kapitalforvalteren afviser over for Børsen Pro at oplyse, om man har købt eller solgt aktier.

Men ifølge Børsen Pros oplysninger har Maj Invests kunder stort set den samme ejerandel i dag, hvilket i givet fald har givet dem en gevinst i første halvår på omkring 450 mio. kr.

Alt i alt altså en gevinst på ca. 1,5 mia. kr. for de fire finanshuse og deres kunder.

Dødsmærket bank blev reddet af statskassen

Vestjysk Bank var ellers i årevis en dødsmærket bank, fordi både banken og fusionspartneren Aarhus Lokalbank havde ekspanderet udlånet alt for kraftigt inden finanskrisen, og efterfølgende også blev ramt af massive nedskrivninger på et landsbrugsudlån, der var alt for stort i forhold til bankens størrelse.

Der blev gjort flere forsøg på at sælge banken til blandt andre Jyske Bank, men den blev vurderet til at være så syg, at ingen ville røre ved den. Og da staten blev nødt til at konvertere ansvarlig hybridkapital til aktiekapital for at undgå at banken krakkede, endte staten med at eje to-tredjedele af Lemvig-banken.

Men i sommeren 2017 solgte staten sin ejerpost til investorkonsortiet, der blandt andre bestod af Nykredit, AP Pension, Arbejdernes Landsbank og Maj Invests kunder. Salget gav en del kritik, fordi staten solgte aktierne til en krone stykket, hvilket var betydeligt under den daværende børskurs.

”Det er jo langt fra sikkert, at kursen på Vestjysk Bank havde udviklet sig som den har, hvis staten ikke havde solgt sine aktier. Men skal huske på, at vi var et konsortium af investorer der skød nye penge ind i banken, som har været med til at sikre bankens fortsatte eksistens og fremgang. Og det er næppe sandsynligt, at staten ville have været parat til, eller havde mulighed for, at skyde friske penge ind i Vestjysk Bank, dengang de ejede den,” siger Ralf Magnussen fra AP Pension.

Statens majoritetspost i Vestjysk Bank var ifølge Europa-Kommissionen så meget på kant med EU-forbuddet mod statsstøtte, at Kommissionen var i gang med at forberede en retssag mod den danske stat for to år siden. Kommissionen indførte også en række forretningsmæssige begrænsninger for Vestjysk Banks bankforretning.

Nu en af Danmarks dyreste banker

Vestjysk Bank er i dag målt på markedsværdien i forhold til egenkapitalen, en af de dyrest vurderede banker i Danmark. En krones egenkapital koster 1,50 kr., mens en krones egenkapital i Spar Nord koster 80 øre, i Sydbank 70 øre, og for Danske Bank-aktien godt 60 øre.

Vestjysk Banks markante kurshop i løbet af første halvår er der primært tre årsager til, vurderer aktiechef for danske aktier i Maj Invest, Keld Henriksen.

”Det er et markant spring, der nok for det første kan forklares ved at Vestjysk Bank ikke længere er underlagt en række forretningsmæssige begrænsninger fra EU, fordi banken har levet op til de krav, som EU havde stillet for at fjerne begrænsningerne. For det andet har Vestjysk Bank historisk set haft en meget høj landbrugseksponering, hvilket har ført til meget store nedskrivninger. Men nu er især Kina ramt af den afrikanske svinepest, hvilket har ført til store prisstigninger på svinekød. Og det har skabt et håb om, at banken måske bliver i stand til at kunne tilbageføre nogle af de store nedskrivninger på landbrugsengagementerne,” forklarer Keld Henriksen, der fortsætter:

”Den tredje grund til kursstigningerne er nok, at Arbejdernes Landsbank har købt kraftigt op i Vestjysk Bank, og nu har godt 25 pct. af aktiekapitalen. Det har skabt en naturlig spekulation i markedet om,
hvorvidt Arbejdernes Landsbank muligvis vil afgive et købstilbud på hele banken.”

Siden slutningen af juni er Vestjysk Bank-aktien faldet knap 5 pct.


Forsiden lige nu

Pride er også for banker

Lørdag kulminerer den årlige Pride-uge med et stort og farverigt optog gennem Københavns gader. Kigger man på listen over sponsorer finder man tre ...

Banker  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  · 

Danske Bank forventer stribevis af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank

Økonomi  · 

Banker: Dansk folio-model i ECB vil sende Nationalbanken på gyngende grund og kræve ny playbook

Økonomi  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte nedturen

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Politik  · 

Japan overhaler Kina - ejer flest amerikanske statsobligationer

Kapitalforvaltning  · 

Nationalbanken: 65 pct risiko for recession i Europa de næste to år

Økonomi  · 

Danskernes gæld til det offentlige vokser stadig

Økonomi  · 

Erhvervsminister: Alle danskere skal have mulighed for at låne til bolig

Politik  · 

Medie: Danske Bank fyrer endnu en chef efter gebyrskandale

Banker  · 

Ny bog: Whistleblower følte sig truet af Sanjay Shahs lejr

Kapitalforvaltning  · 

ECB parat til at lukke endnu en lettisk bank efter vedholdende kapitalmangel

Banker  · 

Ringkjøbing Landbobank henter 100 mio. euro i ny supplerende kapital

Banker  · 

Finanskrisens konsekvenser hærger europæiske bankaktier mens USA buldrer frem

Banker  · 

Fintech-direktør: Mængden af nye betalingsløsninger forvirrer virksomheder

Fintech  · 

Ældre Sagen står alene med ambition om at påtvinge pensionsopsparinger

Pension  · 

Norsk storbank bliver medsponsor af Copenhagen Fintech

Fintech  · 

Spar Nord forventer at kunne fortsætte udlånsvækst

Banker  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte med at falde

Banker  · 

Analyse: USA's recessionssignal lyser rødt – Trump giver Powell skylden igen

Økonomi  ·