Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Rohdes risikoråd holder fast: Bankernes krise-buffer skal hæves igen

Banker

Skærpet konkurrence og fortsat økonomisk vækst gør til stadighed de danske banker mere risikovillige, og derfor skal der endnu en gang skrues op for bankernes kriseberedskab, den såkaldte kontracykliske buffer. 

Det skriver Det Systemiske Risikoråd, der har nationalbankdirektør Lars Rohde som formand, i en pressemeddelelse onsdag efter rådets seneste møde, der blev afholdt tirsdag. Rådet regner dermed fortsat med at indstille til erhvervsministeren, at bufferen løftes til 2 pct. ved dets næste møde i 3. kvartal.  

Rådet henstillede i marts om en forhøjelse af den kontracykliske kapitalbuffer til 1,5 pct., og har siden taget til efterretning, at tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov har svaret, at det bør være en ny regering, der tager stilling til, om satsen for den kontracykliske kapitalbuffer skal øges. 

Det eneste der kan ændre på rådets forventning om at anbefale endnu en forhøjelse af den kontracykliske buffer er en væsentlig opbremsning af risikoopbygningen, fremgår det, da den nuværende situation i Danmark med økonomisk vækst, lave renter, høje aktivpriser og rigelig udlånskapacitet fortsat giver bankerne incitament til at øge risikotagningen.

Rådets ti medlemmer noterer videre, at konkurrencen om bankkunderne er skærpet, hvilket har medført lempede kreditstandarder hos mange kreditinstitutter, hvilket, når konjunkturen og ejendomspriserne vender, kan medføre større nedskrivninger og tab på bankernes udlån og mindske deres indtjening. 

Krise uden rentefald

Da renterne allerede er på et historisk lavt niveau, skal institutterne forberede sig på en lavkonjunktur uden betydelige rentefald. Det er derfor vigtigt, at institutterne er robuste, inden udviklingen vender, hedder det.

I euroområdet forventer markedsdeltagerne, at de pengepolitiske renter forbliver negative frem til slutningen af 2023. De seneste ugers rentefald betyder også, at renterne på danske stats- og realkreditobligationer er på historisk lave niveauer. Renten på en tiårig dansk statsobligation ligger nu omkring -0,25 pct., skriver rådet.

Den kontracykliske buffer er et krav til bankers og realkreditinstitutters egenkapital, der skal sikre at de opbygger kapitalreserver i gode tider. Reserverne skal så frigives i dårlige tider, hvor rådet vil sænke bufferkravet, når den finansielle sektor er under pres for at sørge for at sektoren fortsætter med at låne ud i krisetider. 

Ifølge en meddelelse fra rådet i marts øger en forøgelse af den kontracykliske buffer fra 1 pct. til 1,5 pct. det samlede regulatoriske krav til danske bankers og realkreditinstitutters egenkapital med 7 mia. kr. Det er dog ikke det samme som en udgift på 7 mia. kr., men betyder at institutterne i højere grad skal finansiere deres udlånsaktiviteter med egenkapital i stedet for lånte penge. 

Op til 2,5 pct

Risikorådet ønsker, at den kontracykliske kapitalbuffer gradvist skal bygges op til 2,5 pct. og bør være opbygget, inden de finansielle ubalancer bliver for store, og udviklingen vender.
I forhold til den globale økonomi, og hvordan den påvirker Danmark og den danske finanssektor, er vurderingen, at der er fortsat fremgang i den globale økonomi, men der er udsigt til, at fremgangen bliver svagere i år, hvilket særligt rammer euroområdet. 

De største risici for den globale økonomi er en eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina, et forestående brexit uden aftale og en afmatning i Kina, hvilket afspejler sig i fortsat forventning om lempelig pengepolitik i både euroområdet og USA. 


Forsiden lige nu

EU-rapport afslører fortsat spekulation i udbytteskat

Aktier for enorme milliardbeløb ser stadig ud til at blive lånt ud hvert forår som led i manøvrer, der skal give investorer mulighed for refusion af udbytteskat.Og selvom ...

Kapitalforvaltning  · 

Storbanker får klø på børsmarkedet

Banker  · 

Nykredit opjusterer forventninger med op til 750 mio. kr.

Nykredit oplyser, at man opjusterer forventningerne til resultatet før skat for hele 2019 til mellem 7,25 og 7,75 mia. kr.Ved præsentationen af års ...

Realkredit  · 

Analytikere bekymret for handelsindtægterne i Danske Bank

Banker  · 

Bank of America rammer over forventning - bedste kvartal nogensinde

Banker  · 

Handelsbanken lukker ned i Polen. Flere lukninger kan være på vej

Banker  · 

Jyske Bank indberettede langt flere mistænkelige transaktioner i første halvår

Banker  · 

Fire år efter skandale: Svindelsikker udbyttelov er stadig ikke fremsat

Politik  · 

Børsen mener: Stort behov for grøn økonomisk model

Økonomi  · 

Danske boligejere har fået nye lån for over 123 milliarder

Realkredit  · 

Credit Suisse sænker kursmål på Danske Bank dagen før regnskabspræsentation

Banker  · 

Handelsbanken sænker kursmål på Sydbank og fastholder salgsanbefaling

Banker  · 

Handelsbanken sænker kursmål på Jyske Bank-aktien

Banker  · 

Handelsbankens indtægter reddet af gebyrer og handel

Banker  · 

Handelsbankens danske butiks overskud falder efter vigende indtægter

Banker  · 

Swedbanks andet kvartal: Bedre end ventet resultat og ændret udbyttepolitik

Banker  · 

Forskere opfatter udmelding om negative indlånsrenter som en prøveballon

Banker  · 

Amerikansk bank stiger og slår akkurat analytikernes estimater

Banker  · 

Jyske Bank: Solidt amerikansk detailsalg sænker muligheden for stor rentesænkning

Økonomi  · 

Goldman Sachs: Højere indtægter bevægede sig ikke med ned til bunden

Banker  · 

Analytikere: Danske Bank skal tage første skridt og kræve betaling fra private for at have penge stående i banken

Banker  · 

JPMorgan nedjusterer forventning for nettorenter og falder

Banker  · 

Tilsynet tvinger sparekasse til flere nedskrivninger og højere solvensbehov

Banker  · 

Vidner i udbytteskattesag: Ingen tog ansvar

Banker  · 

Danske Bank reducerer kursmål på Jyske Bank-aktien

Banker  · 

Danske Commodities-stifter: "I bund og grund spurgte jeg mig selv, om jeg ville sælge, uanset hvilken pris jeg fik. Det ville jeg"

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Swedbank forbundet med kemisk krigsførelse i Syrien

Banker  · 

Danske Bank hyrer nye compliancechefer

Banker  · 

Realkredit Danmark får ny bestyrelsesformand efter direktørfyring

Realkredit  · 

Bankernes førstemand: Investorerne søger længere ud af risikokurven

Kapitalforvaltning  ·