Denne artikel kræver normalt Børsen Pro-abonnement. I sommeren 2019 er der dog
fri adgang, så interesserede har mulighed for at se, hvad Børsen Pro handler om.


Tilsynet tvinger sparekasse til flere nedskrivninger og højere solvensbehov

Banker

Sparekassen_Vendsyssel Sparekassen Vendsyssels mangeårige direktør, Vagn Hansen, har af Finanstilsynet fået påbud om at stramme op på en række funktioner og politikker. Arkivfoto: Lars Horn

Efter et inspektionsbesøg har Finanstilsynet været ude med riven over for Sparekassen Vendsyssel, en garantsparekasse der gennem fusioner og overtagelser af blandt andet kunder fra den krakkede Østjydsk Bank er vokset betydeligt i de senere år.

En gennemgang af 200 udlån og et udvalg af sparekassens ejendomme viste et behov for yderligere nedskrivninger og værdireguleringer for i alt 34 mio. kr., i forhold til hvad sparekassen selv havde beregnet ved udgangen af marts, skriver Finanstilsynet i en inspektionsredegørelse.

Som følge af inspektionsbesøget har Sparekassen Vendsyssel også været nødt til at øge det opgjorte solvensbehov fra 10,3 pct. til 10,7 pct.

"Baseret på sparekassens indberetning har sparekassens udlån en svagere bonitet end gennemsnittet blandt gruppe 2 pengeinstitutterne. En del af forklaringen herpå, var kunder overtaget i forbindelse med overtagelse af Østjysk Bank, og sparekassens eksponering mod landbruget," skriver tilsynet, og fortsætter:

"Da en del af de udvalgte erhvervsudlån i forbindelse med inspektionen blev reklassificeret af sparekassen til en svagere bonitet, er der risiko for, at sparekassen overvurderer kreditkvaliteten i porteføljen. Sparekassen fik påbud om at gennemgå en stikprøve med henblik på at vurdere, om kreditkvaliteten for hele erhvervsporteføljen er korrekt vurderet."

Ifølge Finanstilsynet blev der især konstateret problemer i de kreditbevillinger til erhvervskunder der ikke vare sket i den centrale kreditafdeling.

"parekassen fik påbud om at sikre et betryggende beslutningsgrundlag ved bevillinger til erhvervskunder. På projektfinansieringsområdet fremgik det ikke klart i bevillingsgrundlaget, hvordan kreditpolitikken blev efterlevet i de enkelte udlån, og ikke alle afvigelser til kreditpolitikken var noteret. Der var mange afvigelser fra kreditpolitikken, og sparekassen fremstod betydeligt mere risikovillig, end hvad kreditpolitikken foreskriver. Sparekassen fik påbud om at overholde sin kreditpolitik.," skriver Finanstilsynet.

Det var dog ikke kun på erhvervsområdet, at Sparekassen Vendsyssel har svagheder i kredithåndværket.

"Bevillingsgrundlaget for bevillinger til privatkunder var ligeledes mangelfuldt i filialerne. Flere bevillinger tog ikke højde for kommende ændringer i kundens indkomst, f.eks. overgang fra lønmodtager til pensionist. Sparekassen fik påbud om at sikre, at der sker en vurdering af, hvor robust kundens indkomstforhold er, herunder også en vurdering af, om rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt for den enkelte kunde ved at inddrage kundens historiske rådighedsbeløb samt vurdering af gældsfaktor og formueforhold," konstaterer Finanstilsynet.

Endvidere blev der konstateret mangler i kontrol- og risikostyrings- og compliance-funktionerne, som Sparekassen Vendsyssel fik påbud om at rette op på.

"Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen, at der er behov for, at organisationen rustes til at håndtere en betydeligt større udlånsbog med større kompleksitet og en høj andel af kunder med svaghedstegn i forhold til sammenlignelige institutter, og til at udfylde de mangler i bevillingskvaliteten, risikoklassifikationen, kontrollerne og risikostyrings- og compliancefunktionen, som inspektionen har identificeret."


Forsiden lige nu

Pride er også for banker

Lørdag kulminerer den årlige Pride-uge med et stort og farverigt optog gennem Københavns gader. Kigger man på listen over sponsorer finder man tre ...

Banker  · 

Nordea skal rekruttere skadesforsikringskunder til Topdanmark

Opdateret kl. 10.14 - Topdanmark og Nordea har indgået samarbejdsaftale om distribution af Topdanmarks skadeforsikringsprodukter gennem Nordea på de ...

Forsikring  · 

Analyse: Gambling i stor stil fra finsk centralbankchef – ECB's troværdighed på spil

Økonomi  · 

Boligejernes nye superlån går i rekordkurs: "Det er en vild udvikling"

Realkredit  · 

Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Økonomi  · 

New Zealand godkender lønbetalinger med kryptovaluta

Betaling  · 

Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Finansmarkeder  · 

Indtjeningsforventningerne for S&P 500-selskaber ser dystre ud

Finansmarkeder  · 

Medie: ECB kommer med kæmpepakke næste måned - den store bazooka trækkes frem

Økonomi  · 

Problemer på børsen i London forsinkede åbningen for nogle aktier

Finansmarkeder  · 

Handelsbanken sænker kursmål for Spar Nord en smule

Banker  · 

Danske Bank forventer stribevis af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank

Økonomi  · 

Banker: Dansk folio-model i ECB vil sende Nationalbanken på gyngende grund og kræve ny playbook

Økonomi  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte nedturen

Kapitalforvaltning  · 

Medie: Trump leger med tanken om at købe Grønland

Politik  · 

Japan overhaler Kina - ejer flest amerikanske statsobligationer

Kapitalforvaltning  · 

Nationalbanken: 65 pct risiko for recession i Europa de næste to år

Økonomi  · 

Danskernes gæld til det offentlige vokser stadig

Økonomi  · 

Erhvervsminister: Alle danskere skal have mulighed for at låne til bolig

Politik  · 

Medie: Danske Bank fyrer endnu en chef efter gebyrskandale

Banker  · 

Ny bog: Whistleblower følte sig truet af Sanjay Shahs lejr

Kapitalforvaltning  · 

ECB parat til at lukke endnu en lettisk bank efter vedholdende kapitalmangel

Banker  · 

Ringkjøbing Landbobank henter 100 mio. euro i ny supplerende kapital

Banker  · 

Finanskrisens konsekvenser hærger europæiske bankaktier mens USA buldrer frem

Banker  · 

Fintech-direktør: Mængden af nye betalingsløsninger forvirrer virksomheder

Fintech  · 

Ældre Sagen står alene med ambition om at påtvinge pensionsopsparinger

Pension  · 

Norsk storbank bliver medsponsor af Copenhagen Fintech

Fintech  · 

Spar Nord forventer at kunne fortsætte udlånsvækst

Banker  · 

Aktiestrateg efter kursfald: Bankaktier vil fortsætte med at falde

Banker  · 

Analyse: USA's recessionssignal lyser rødt – Trump giver Powell skylden igen

Økonomi  ·